Privacyverklaring

Belangrijke opmerking over de privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van je website. Let op: deze inhoud is slechts een opvulling voor deze pagina en geen echte privacyverklaring. Het is je eigen verantwoordelijkheid een privacyverklaring te schrijven en publiceren die voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Een duidelijke, transparante privacyverklaring is essentieel om vertrouwen te scheppen bij je websitebezoekers en om een goede reputatie als betrouwbare organisatie op te bouwen. Vermeld duidelijk welke gegevens je verzamelt, hoe je deze gebruikt, met wie je ze deelt en hoe je ze beschermt. Daardoor zou je beschermt moeten zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en het zorgt ervoor dat je bezoekers begrijpen wat hun rechten zijn en welke gegevens er worden verzameld.


Online vind je weliswaar veel goede bronnen om een privacyverklaring op te stellen, toch zijn die verklaringen lang niet altijd afgestemd op jouw specifieke belangen en op de wettelijke voorschriften in jouw jurisdictie. Daarom is professionele ondersteuning vaak de beste manier om voor een allesomvattende privacyverklaring te zorgen die jouw bedrijfsactiviteiten en gegevensverzamelingbeleid nauwkeurig beschrijft en de privacyrechten van je bezoekers beschermt.


Als jij het opzetten van een privacyverklaring best een lastige taak vindt, is Jimdo er om je te helpen. Jimdo werkt namelijk samen met Trusted Shops om een zogenaamde add-on aan te bieden: de Juridische Tekstgenerator. Met de Juridische Tekstgenerator maak je heel gemakkelijk aangepaste jurisiche teksten voor jouw website, inclusief je shop. Bovendien worden de teksten automatisch aan je website toegevoegd en bijgewerkt zodra de wetgeving verandert! Mocht er toch iets misgaan, dan ben je alsnog beschermd omdat Trusted Shops aansprakelijk is voor de juridische teksten. Klik hier voor meer informatie.